Szerzői jogi nyilatkozat

A szellemi termékek széleskörű védelem alatt állnak, amely védelem polgári jogi és büntetőjogi eszközöket is magába foglal, illetve számos jogkövetkezményt fűz a jogosulatlan felhasználás tényéhez, így a szerző engedélye nélküli felhasználást kizárja vagy korlátozza. Amennyiben a szerző hozzájárul a műve felhasználásához, a felhasználás akkor is csak úgy lehetséges, hogy a forrást a szerző megjelölésével fel kell tüntetni.

Dr. Aukszi Tamás (a továbbiakban: szerző) a jogvadasz.com címen honlapot működtet, amely honlapra saját készítésében és szerkesztésében szövegeket, publicisztikai műveket, információkat tölt fel és frissít. Ezek mind egyedileg, mind összességükben a szerző tulajdonában álló szerzői művek és bármilyen felhasználásuk a szerző engedélyéhez kötött.

A szerző műveinek bármilyen módon történő felhasználási szándékát az azt felhasználni szándékozónak kötelessége jelezni a jogvadasz@gmail.com email címen. Ha a felhasználó e kötelezettségét nem teljesíti, vagy teljesíti, de a szerző nem járul hozzá a műve felhasználásához és ennek ellenére a művét forrás és szerző megjelölése nélkül mégis jogosulatlanul felhasználja, akkor a felhasználóval szemben a szerző 10 000 Ft/nap/mű jogdíjat fog követelni. A szerző a jogsértő felhasználás esetén követelhető jogdíj igényének érvényesítése, a jogsértés megállapítása, illetve a jogosulatlan felhasználás megtiltása, valamint további esetleges kárigénye érvényesítése érdekében bírósághoz vagy más hatósághoz fordulhat.

%d blogger ezt szereti: