Általános Szerződési Feltételek

I. Szolgáltató adatai

Szolgáltató neve: Dr. Aukszi Tamás

Adószám: 57328247-1-29

E-mail: jogvadasz@gmail.com

Honlap: jogvadasz.com

II. Árak

A weboldalon feltüntetett árak forintban értendők, és tartalmazzák az ÁFÁ-t. Hibás ár feltüntetése esetén az Eladó felajánlja a termék valós áron történő megvásárlásának lehetőségét. Ebben az esetben a Vásárló dönthet, hogy meg kívánja rendelni a terméket vagy eláll a vásárlástól.

III. Panaszkezelés

A vásárló panaszait az alábbi elérhetőségen jelezheti:
E-mail: jogvadasz@gmail.com

IV. A rendelés folyamata

A megrendelés leadása a jogvadasz.com oldalon kizárólag az
interneten keresztül van lehetőség. E-mailben leadott rendeléseket a
Szolgáltató nem fogad. Megrendelés leadásához regisztráció nem szükséges. A megrendelési felületen az Adatvédelmi Nyilatkozat és az ÁSZF elfogadása után a termék megrendelése gombra kattintva lehet véglegesíteni a megrendelést. A megrendelés leadásával fizetési kötelezettség keletkezik.

Választható átvételi mód e-könyv rendelése esetén:
• Emailben pdf formátumban
Választható fizetési mód:
• Átutalás (3 napon belül)

Szolgáltató a rendelés beérkezéséről automatikus értesítést küld az Ügyfélnek e-mailen. Kérjük a spam és promóciók mappákat is ellenőrizze! A rendszer ezt követően kezdi meg
az Ügyfél megrendelésének tényleges feldolgozását. Az e-könyv e-mailben történő kiküldését Szolgáltató az átutalás beérkezésének napján teljesíti.

V. Termékgarancia

A megrendelt e-könyvre a Ptk. 6.159. § szabályai szerint szavatosságot vállalunk. Hibás teljesítés esetén a kifogásáról a hiba felfedezését követő lehető legrövidebb időn belül írásban tájékoztassa Szolgáltatót az alábbi elérhetőségen: jogvadasz@gmail.com
Hibás teljesítés esetén a megrendelését a Ptk. 6.159 § (2)-ben meghatározott szavatossági sorrend szerint: – elsősorban kicseréljük (újraküldjük) – ha a cserére nincs mód, úgy választása
szerint árengedményt adunk, vagy a megrendeléstől elállhat, és kérheti a megrendelt termékért kifizetett összeg visszatérítését.

VI. Elállás

A fogyasztót a 45/2014 (II.26) Korm. rendelet 20. § szerint megilleti az indoklás nélküli elállás joga. A fogyasztó általi átvétel napjától számított határidőn belül gyakorolhatja elállási jogát, mely határidő 14 nap.
A fogyasztó a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 20. §-ban biztosított jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, a jogvadasz@gmail.com címre küldött e-mailben gyakorolhatja. Ha a fogyasztó eláll a szerződéstől, a Szolgáltató legkésőbb az elállást követő napon visszatéríti a fogyasztó által megfizetett teljes összeget.

A 45/2014 (II.26) Korm. rendelet 29. § (1)
bekezdésének m) pontja értelmében e-könyvekre (nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom) nem vonatkozik az elállási jog. Ön az e-könyv megrendelés leadásával, kifejezett, előzetes beleegyezését adja ahhoz, hogy a megrendelés leadását
követően a teljesítést haladéktalanul megkezdjük és tudomásul veszi, hogy a teljesítés
megkezdését követően Ön elveszíti az elállási jogát.

VII. Jogérvényesítési lehetőségek

Az Ügyfél a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségen terjesztheti elő:
jogvadasz@gmail.com

Amennyiben a Szolgáltató és az Ügyfél között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az Ügyfél számára:
– Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál.

Amennyiben Ügyfél fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a
fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

Békéltető testület: A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából az Ügyfél eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő
békéltető testületnél. Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.