Gyermekek otthongondozási díja (GYOD): minden tudnivaló egy helyen!

2019. január 1-től a tartósan beteg gyermeküket otthon ápolók új ellátást igényelhetnek. Ez a gyermekek otthongondozási díja (GYOD). Összege bruttó 100 ezer forint és független a gyermek életkorától. A GYOD folyósításának időtartama beleszámít a nyugdíjra való jogosultsági időbe, ezért nyugdíj járulékot vonnak belőle. Minden, amit a GYOD-ról tudni kell.

Ki jogosult a GYOD-ra?

A GYOD-ra jogosult a vér szerinti szülő vagy az örökbefogadó szülő, de csak akkor, ha súlyos fogyatékosságából eredően önellátásra képtelen, vagy tartós betegségéből eredően önellátásra képtelen gyermekéről gondoskodik.

A szülőn kívül a gyermek más, a gyermekkel közös háztartásban élő hozzátartozója is jogosult lehet, ha a szülőnek a jogosultságát a gyermekre tekintettel korábban már megállapították, de a szülő meghalt, vagy a szülői felügyeleti joga szünetel, illetve azt a bíróság megszüntette, vagy a gyermek állandó és tartós gondozásában a saját egészségi állapotára figyelemmel akadályozottá vált (az akadályozottságot szakértő véleménye alapján állapítják meg).

Egy jogosult egyszerre csak egy gyermekek után kaphat GYOD-ot azonban kérni lehet, hogy több gyermekére tekintettel a GYOD összegének másfélszeresét állapítsák meg számára.

Mit jelent a súlyos fogyatékosság, a tartós betegség és az önellátásra képtelenség?

Súlyosan fogyatékos, akinek

a) segédeszközzel vagy műtéti úton nem korrigálható módon látóképessége teljesen hiányzik, vagy aliglátóként minimális látásmaradvánnyal rendelkezik, és ezért kizárólag tapintó – halló – életmód folytatására képes,

b) hallásvesztesége olyan mértékű, hogy a beszédnek hallás útján történő megértésére és spontán elsajátítására segédeszközzel sem képes és halláskárosodása miatt a hangzó beszéd érthető ejtése elmarad,

c) értelmi akadályozottsága genetikai, illetőleg magzati károsodás vagy szülési trauma következtében, továbbá 14. életévét megelőzően bekövetkező súlyos betegség miatt középsúlyos vagy annál nagyobb mértékű, továbbá ,aki IQ értékétől függetlenül a személyiség egészét érintő (pervazív) fejlődési zavarban szenved, és az autonómiai tesztek alapján állapota súlyosnak vagy középsúlyosnak minősíthető (BNO szerinti besorolása: F84.0–F84.9),

d) mozgásszervi károsodása, illetőleg funkciózavara olyan mértékű, hogy helyváltoztatása meghatározott segédeszköz állandó és szükségszerű használatát igényli, vagy állapota miatt helyváltoztatásra még segédeszközzel sem képes, vagy végtaghiánya miatt önmaga ellátására nem képes.

Tartósan beteg, aki egészségi állapotára figyelemmel előreláthatóan 3 hónapnál hosszabb időtartamban ápolásra, gondozásra szorul.

Önellátásra képtelen, aki állandó és tartós ápolásra, gondozásra szorul és ezt szakértő szakvéleménye megállapítja.

Mekkora a GYOD összege?

Havi összege 2019-ben 100 000 Ft. Több gyermek esetén a másfélszerese, azaz 150 000 Ft.  A pénzt minden hónap 5. napjáig folyósítják.

Mikor nem jár GYOD?

a) a gyermek 2 hónapot meghaladóan fekvőbeteg-gyógyintézeti, valamint nappali ellátást nyújtó vagy bentlakásos szociális intézményi ellátásban, óvodai elhelyezésben vagy gyermekvédelmi szakellátást nyújtó bentlakásos intézményi elhelyezésben részesül, illetve köznevelési intézmény tanulója vagy felsőoktatási intézmény nappali képzésben részt vevő hallgatója, kivéve, ha

 • a köznevelési intézményben eltöltött idő a köznevelési intézményben való kötelező tartózkodásra meghatározott időtartamot nem haladja meg,
 • az óvoda vagy a nappali ellátást nyújtó szociális intézmény igénybevételének, illetve a felsőoktatási intézmény látogatási kötelezettségének időtartama átlagosan a napi 5 órát nem haladja meg, vagy
 • a köznevelési, illetve a felsőoktatási intézmény látogatása, vagy a nappali ellátást nyújtó szociális intézmény igénybevétele csak a szülő rendszeres közreműködésével valósítható meg;

b) – a gyermeknevelési támogatás (GYET), valamint a nem a gyermekek otthongondozási díjára (GYOD) jogosító gyermekre tekintettel folyósított csecsemőgondozási díj (CSED), gyermekgondozási díj (GYED), gyermekgondozást segítő ellátás (GYES), továbbá a tartós ápolást végzők időskori támogatása kivételével – rendszeres pénzellátásban részesül, és annak összege meghaladja a gyermekek otthongondozási díjának (GYOD) összegét, ide nem értve azt a táppénzt, amelyet a gyermekek otthongondozási díja (GYOD) folyósításának időtartama alatt végzett keresőtevékenységéből adódó biztosítási jogviszony alapján – keresőképtelenné válása esetén – folyósítanak;

c) szakiskola, középiskola nappali rendszerű képzésének tanulója, illetve felsőoktatási intézmény nappali képzésben részt vevő hallgatója; vagy

d) keresőtevékenységet folytat és munkaideje – az otthon történő munkavégzés kivételével – a napi 4 órát meghaladja.

Megszüntetik a GYOD-ot, ha az otthon gondozott gyermek már nem tekinthető önellátásra képtelennek, vagy a szülő a gondozási kötelezettségét nem teljesíti, vagy az otthon gondozott gyermek meghal.

Nyugdíj, rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás mellett is jár a GYOD!

Mikor és hol igényelhető a GYOD?

A GYOD megállapítása iránt 2019. január 1. után lehet kérelmet benyújtani a járási hivatalhoz.

A kérelemhez szükséges nyomtatványok letölthetők innen!

Akinek 2018. december 31-én végleges döntés alapján a gyermekére tekintettel ápolási díjra való jogosultsága állt fenn, a járási hivatal – legkésőbb 2019. január 15-éig meghozott döntésével – 2019. január 1-re visszamenőleg hivatalból, a jogosultsági feltételek vizsgálata nélkül megállapítja a GYOD-ra való jogosultságát, és ezzel egyidejűleg rendelkezik az ápolási díjra való jogosultság 2018. december 31. időponttal történő megszüntetéséről.

Tehát 2019. január 1-től hivatalból (kérelem benyújtása nélkül) megállapításra kerül a GYOD mindazok részére, akik 2018. december 31-én gyermekük ápolása miatt ápolási díjra voltak jogosultak.

Amennyiben hasznosnak találtad a cikket és további naprakész információkat szeretnél kapni, akkor iratkozz fel az értesítőre és kövess a Facebookon is!

15 Comments

 1. Tisztelt Jogvadász !
  A lakhelyem szerinti Járási hivatal szerint részemre nem állapítható meg a GYOD, mivel szolgálati járandóságban részesülők az igénylést megelőzően is, és az összege meghaladja a 100 000.- Ft-t. Csak a különbözetet kaphatnám. Más jövedelmem nincs. A gyermekem 11 éves, teljes ellátásra szorul minden tekintetben, 24 órás felügyelettel. Jelenleg családtag kapja a kiemelt ápolási díjat, azonban ez a lehetőség is megszűnik mert nem fogja kapni munkaviszonya miatt. Tehát ezek szerint a gyermekem részére nem fog járni a kiemelt családi pótlékon kívül semmi támogatás.
  Tisztelettel: Hriczu Béla

  Kedvelés

   1. Tisztelt Jogvadász !
    A témában emailban kerestem meg, véletlenül landolhatott a spamek között levelem. Kérem ne haragudjon a zavarásért, de a fellebbezési határidő végének közeledése miatt kíváncsi vagyok a véleményére.
    Köszönöm
    Zoltán

    Kedvelés

 2. Tisztelt Jogvadász! A lányom 10 éves és lisztérzékeny (coeliakia),van tartósbeteg igazolásunk, kiemelt családit kaptunk! Jogosultak vagyunk a gyod-ra,most szeretném igényelni,eddig nem vettem igénybe az ápolásit!

  Kedvelés

   1. Tisztelt Jogvadász! Gyodon vagyok a gyermekemmel. 59 éves vagyok,van több mint tíz éve van COPD-és betegségem,ami az utóbbi időben rosszabodott. Kédésem az lenne,hogy beadnám a rokkantsági ellátásra a kérelmemet,és ha megállapítják az ellátást mellette kaphatom e továbbra is a Gyodot. Köszönettel: Nagy Judit

    Kedvelés

 3. Tisztelt Jogvadász! Édesanyám nyugdíjas, automatikusan megkapta a gyodot mivel több 20 éve otthon ápolja öccsémet, kiemelt ápolási díjat megszüntették. Megkapta s tartós ápolást végzők időskori támogatását 50.000 Ft–ot. A helyi járási hivatal behvatta felülvizsgálatra és a gyod 100.000 Ft összegét amit 2 hónapig kapott a felülvizsgálatot követően lecsökkentette 50.000 Ft-ra. Igy valójában kisebb a gyod összege mint ezőlőleg a kiemelt ápolási díj amit kapott. A nyugdíja 80.000 Ft + 50.000 Ft a tartos apolast vegzők időskori támogatása. Ez lehetséges? Miért teszik az ápolásba belefáradt emberekkel, hogy kapnak 100.000 Ft-ot majd elveszik a felét? Előre is köszönöm a válaszát.

  Kedvelés

  1. Tisztelt jogvadász. Van egy fogyatékos gyermekem igényeltem a dyodot meg kaptam. Olyan kérdésem lenne hogy a gyermekem árvaellátást kap.Ez által kapom az özvegyi nyugdíjat az árva címén.Kaphatom e kettőt vagy kevessebet fogok kapni. Tisztelettel Pallaga Jánosné.

   Kedvelés

   1. Tisztelt Pallaga Jánosné! Nem jogosult gyod-ra az a szülő, aki rendszeres pénzellátásban részesül, ha annak összege meghaladja a gyod összegét. Ön kap gyod-ot, tehát az özvegyi nyugdíja kevesebb, mint 100 ezer Ft. Így a 100 ezer Ft és az özvegyi nyugdíj összegének különbözete lehet a gyod összege.

    Kedvelés

 4. Tiszteket jogvadàsz.Kisfiam auti f-84.0 eddig a gyest igenyeltem.Mit kell tennem,hogy kezdemenyezzem a gyodot.Ápolásit es utánna a gyod,vagy kérelmezhetem egyből a gyodot?Nem tudom honnan induljak.Köszönöm előre is válaszát.

  Kedvelés

 5. Kedves Jogvadász,
  arra keresem a választ, hogy gyod mellett egyszerűsített foglalkoztatásban lehet-e napi 8 órát dolgozni, vagy így is csak négyet?Vagy átlagolni kell, munkanap*8 óránál ne legyen több?
  Köszönettel:
  Szávai Gabriella

  Kedvelés

 6. Kedves Jogvadász! Február 1-től 4 órában dolgozom állami hivatalban. Megkapta auti ksifiam február 1-től a GYOD-ot. Emellett van egyéni vállalkozásom, ami januártól májusig szünetelt. Ebben a hónapban vállalok szakértői tevékenységet heti pár órában. Havonta mint KATA-s AANY, 25.000 ft vagy 50.000 forintot kell utaljak a NAV-nak? Tavaly, mivel 8órában dolgoztam a hivatalban GYOD még nem volt, 25.000 forintot kellett adóznom. Könyvelőm szerint a vállalkozásom a főállás jelenleg így 50ezret kell. De itt van még a GYOD-is. Köszönöm!

  Kedvelés

Hozzászólások

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s