Munkabaleset vagy üzemi baleset?

Sajnos sokszor elég csak egy óvatlan mozdulat, aminek következtében bármikor, bárkivel, bárhol előfordulhat, hogy a munkavégzésével összefüggésben balesetet szenved. Ilyen esetben az elszenvedett sérülések okozta fájdalmakon és a gyógyulás nehézségein túl az is problémát okozhat, hogy a baleset egyáltalán minek minősül, munka balesetnek vagy üzemi balesetnek, ugyanis a kettő nem ugyanaz és a következményeik, valamint az igényérvényesítés is eltérő módon történhet. Egy kedves olvasóm által elszenvedett baleset kapcsán feltett kérdése ihlette a cikk megírását, s ha tisztában szeretnél lenni a munka baleset és az üzemi baleset közti különbséggel, akkor ajánlom figyelmedbe az alábbi írás elolvasását.

A munkabaleset fogalma

Kezdjük a munkabaleset hivatalos definíciójával: munkabaleset az a baleset, ami a munkavállalót a szervezett munkavégzés során vagy azzal összefüggésben éri, annak helyétől, időpontjától és a megsérült munkavállaló közrehatásának mértékétől függetlenül.

A munkavégzés során meghatározás még érthetőnek is bizonyul, de mit jelent az, hogy a munkavégzéssel összefüggésben? A munkavégzéssel összefüggésben következik be a baleset, ha a munkavállalót a foglalkozás körében végzett munkához kapcsolódó közlekedés, anyagvételezés, anyagmozgatás, tisztálkodás, szervezett üzemi étkeztetés, foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás és a munkáltató által nyújtott egyéb szolgáltatás igénybevétele során éri.

Mint látható, elég tág ez a kör, azonban ne feledjük, hogy nem tekinthető munkavégzéssel összefüggésben bekövetkező munka balesetnek az a baleset, amely a sérültet a lakásáról a munkahelyére, illetve a munkahelyéről a lakására menet közben éri, kivéve, ha a baleset a munkáltató saját vagy bérelt járművével történt.

Gyakorlatilag tehát minden olyan baleset, ami a munkavállalót munkavégzése során és azzal összefüggésben éri, munkahelyi balesetnek tekinthető. Ha megtörténik a baleset, akkor azt a munkáltatónak törvényi kötelessége kivizsgálni, illetve arról jegyzőkönyvet felvenni. Ebben a jegyzőkönyvben kell rögzíteni a baleset adatait (mikor, hol, kivel történt), valamint azt is, hogy a baleset miért következett be, mik voltak a balesethez vezető okok. Ha nem vesznek fel jegyzőkönyvet, akkor az esetet be kell jelenteni a Munkavédelmi Felügyelőségnek!

Kártérítés

A megtörtént munkahelyi balesetnek természetesen következményei is vannak. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései szerint a munkáltató köteles megtéríteni a munkavállalónak a munkaviszonnyal összefüggésben okozott kárt, azaz a munkahelyi balesetben megsérült munkavállalónak kártérítés jár! Amennyiben nem a saját hibájából szenvedi el a munkavállaló a munkabalesetet, akkor tehát kártérítésre mindenképpen jogosult. Az összegszerűen megjelölt kártérítési igényt közvetlenül a munkáltatóhoz kell benyújtani. Amennyiben a munkáltató nem reagál, akkor akár peren kívüli eljárással, az úgynevezett fizetési meghagyásos eljárással is el lehet indítani a kártérítést.

Ahhoz, hogy akár felvett jegyzőkönyv hiányában is bizonyítani lehessen a baleset megtörténtét, szükséges írásos nyilatkozatokat kérni a baleset szemtanúitól a látottakról, vagy legalább a nevük, elérhetőségük megszerzése, mivel a tanúk nyilatkozatai a kártérítési eljárás során bizonyítékul szolgálnak. Ezen kívül legyen meg az összes orvosi ellátást igazoló dokumentum. Mindenről, amit a gyógyulása során vásárol az ember, rendelkezésre kell állnia számlának, bizonylatnak azért, hogy összegszerűen igazolni tudja a kiadásait. Ez vonatkozik minden orvosilag javasolt kezelésre, eszközre is. Az igényelt kártérítési összeg kiszámításakor össze kell számolni valamennyi kiadást és hozzá adni azt az összeget is, amit a baleset bekövetkezése óta a felépülés időtartama alatt lehetett volna keresni, feltéve, ha keresőképes lett volna a sérült. Végső esetben kártérítés iránti pert kell indítani a munkáltatóval szemben, amelynek részleteiről bármelyik járási bíróságon tájékoztatás kapható a minden héten egy napon megtartott panasznap keretében.

Az üzemi baleset fogalma

Térjünk át az üzemi balesettel kapcsolatos ismeretekre. Üzemi baleset esetén a munkavállaló az egészségbiztosítás baleseti ellátásaira válik jogosulttá, például baleseti táppénzre, kedvezményes gyógyszer vásárlásra, útiköltség térítésre feltéve persze, hogy a munkáltatónál nem „feketén” dolgozott valaki. Ettől függetlenül azonban a fentiek szerinti módon még kártérítés is igényelhető a munkáltatótól a balesettel okozati összefüggésben keletkezett károk miatt.

Milyen balesetek tekinthetők üzemi balesetnek?

A száraz definíció alapján, ha a munkavállalót a foglalkozása körében végzett munka közben, vagy azzal összefüggésben éri munkabaleset, illetve munkába menet vagy onnan a lakására menet közben elszenvedett baleset (munkavégzéssel összefüggő úti baleset), továbbá közcélú munka végzése közben, valamint ha a baleset keresőképtelenség, egészségkárosodás mértékének, rehabilitálhatóságának elbírálása céljából elrendelt, vagy a keresőképessé váláshoz szükséges egyéb vizsgálaton vagy kezelésen történt megjelenéssel összefüggésben érte.

slip-up-709045_640
Akár egy banánhéjon is el lehet csúszni

Hogyan érvényesíthető igény üzemi baleset miatt?

Az üzemi baleset miatt baleseti táppénz annak jár, aki a munkaviszonyának fennállása alatt válik keresőképtelenné. Keresőképtelen az, aki az üzemi balesettel összefüggő és gyógykezelést igénylő egészségi állapota miatt vagy gyógyászati segédeszköz hiányában munkát végezni nem tud.

Főszabály szerint a baleseti táppénz iránti kérelmet a keresőképtelenségről szóló orvosi igazolással együtt a munkáltatóhoz kell benyújtani, aki a kérelem beérkezését és az igazolások átvételét (beérkezését) hitelt érdemlő módon köteles visszaigazolni. Amennyiben a munkáltató nem működik közre, akkor a kérelmet a munkáltató székhelye szerint illetékes járási hivatalhoz kell beadni. A baleset üzemiségének elismerése iránti kérelmet legkésőbb a baleset bekövetkezésétől számított egy éven belül lehet benyújtani.

Baleseti táppénz a munkában töltött időre tekintet nélkül, a balesetből eredő keresőképtelenség időtartamára, legfeljebb egy évig kapható és az igénybejelentés napjától visszamenőleg legfeljebb hat hónapra érvényesíthető.

A bejelentett üzemi baleset tényét, a baleset üzemi jellegét, a baleseti táppénz megállapítására jogosult munkáltató, vagy a munkáltató székhelye szerinti illetékes kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatala, főváros esetében a XIII. Kerületi Hivatal határozattal állapítja meg. Az egészségbiztosítás baleseti ellátásai kizárólag e határozat alapján vehetők igénybe!

A hivatal határozatot hoz arról, hogy a balesetet elismeri-e üzemi balesetnek. A baleseti ellátások keretében járó 100 %-os ártámogatás igénybevételéhez a balesetet üzemi balesetként elismerő határozatot be kell mutatni a kezelőorvosnak, amely alapján az orvos „üzemi baleset” jogcímen rendelheti az üzemi balesettel összefüggésben szükséges ellátást. Hangsúlyozandó, hogy a gyógyszer, gyógyászati segédeszköz, gyógyászati ellátás 100 %-os támogatással („üzemi baleset” jogcímen) történő rendelésére, illetve az egészségügyi szolgáltatások igénybevételére csak a baleseti ellátások igénybevételére jogosító, az üzemi balesetet elismerő határozat bemutatása jogosít, ezért azt meg kell őrizni, és minden vizsgálatra el kell vinni!

Amíg az üzemi baleset tényét jogerős határozattal nem állapították meg, addig az orvos által a balesettel összefüggésben tb támogatással rendelt ellátás árából a sérült fizeti meg, azonban ezt a kormányhivatal utólag megtéríti, szóval nincs veszve semmi akkor sem, ha addig mindent a sérült fizet.

Amennyiben hasznosnak találtad a cikket és naprakész információkat szeretnél kapni a családügyekkel kapcsolatban, akkor iratkozz fel az értesítőre és kövess a Facebookon is: https://www.facebook.com/jogvadasz

24 Comments

 1. Tisztelt “Jogvadász” !
  Szives segítségét, tájékoztatását kérjük az alábbi témában:
  Munkahelyi /úti/ baleset érte ismerősömet 4 hónappal a nyugdíjkor-
  határ előtt. Több hónapot, akár évet is igénybe vehet a gyógyulása,
  sőt maradandó károsodás is lehetséges.
  – Köteles-e a nyugdíjat igényelni a korhatár elérésekor? /ami lénye-
  gesen alacsonyabb lesz a táppénzénél/

  Kedvelés

  1. Tisztelt Bujtás K. Lászlóné!
   Nem kötelező igényelni, azonban a nyugdíj legkorábban az igénybejelentés napját megelőző 6. hónap első napjától állapítható meg függetlenül attól, hogy egyébként mikortól lett volna rá jogosult.
   Üdvözlettel: Dr. Aukszi Tamás

   Kedvelés

 2. Tisztelt “Jogvadász”! Törésből gyógyult csuklómat munkavégzés közben többször is megerőltettem, aminek következtében gyógyfürdői kezelésekre írt ki reumatológus. Az rovosi papíron szerepel, hogy munkahelyi erőltetés miatt. A háziorvos e papír alapján táppénzbe vett, írt ki, de nem tudta munkahelyi balesetként elfogadtatni. A munkáltatóm is utolólag közölte, hogy jegyzőkönyv kellett volna a történés pillanatában. Kulturális közfoglalkoztatottként nem mindegy, hogy 55% vagy többet kapnék. De a munkavégzés körülményei miatt asthmám is kialakult(régi, málló gombás iratok). Státuszban lévő kollégáknak elfogadták a tényt, a mi közfogl.üzemi orvosunk közölte, hogy akkor papírunkra írja, hogy munkaképtelen vagyok. Én dolgozni szeretnék, de a súlyosbodó betegség idpszakai alatt magasabb táppénzt szeretnék kapni.
  Válaszát előre is köszönöm:
  Dr. Á.Stekovics Rita

  Kedvelés

  1. Tisztelt Stekovics Rita! A táppénz igénybe vételéhez keresőképtelenséget kell igazolni, amit a háziorvos állapít meg. Jegyzőkönyv hiányában munkahelyi balesettel nem lehet kalkulálni. A táppénz összege a jövedelem alapján kerül kiszámításra, s annak 60%-a lehet. A maximális összeg napi 8500 Ft lehet (a minimálbér kétszeresének harmincad része). Ennél magasabb összeg nem kapható. Tisztelettel: Dr. Aukszi Tamás

   Kedvelés

 3. Tisztelt Jogvadász!
  Munkába érve a folyosón rosszul léptem,meghúzódott a lábszáram.
  Jegyzőkönyvet nem vettek fel, első reakciója a vezetőnek az volt, hogy nem munkabaleset.
  Körzeti orvosom annak vette fel. Táppénzre vettek.Mit tegyek?

  Kedvelés

 4. Szeptember 28_án baleset ért a munkáltatom saját autóval be vitt a kórházba az orvos agyrázkódást állapított meg és bent kellett maradnom jegyző könyv készült . Kérdésem mi van ha nem ismerik el a balesetem ?

  Kedvelés

 5. Jónapot Tsiztelt jogvadász nekem egy elég komoly kérdésem lenne.
  Tavaly szetember 4.-edikén baleset szenvedtem a munkahelyemen ami nagyon súlyosnak lett titulálva konkrétan életveszélyes állapotban voltam megbotlottam és üvegajtóba este igy a könyék hajlaton csontig hatoló vágás van kb 15 cm hosszan élhetek kártérítési igénnel a munkáltató felé? Most derült ki hogy maradandó sérülés lett és össze hegesedtek a hajlító inak a könyökömben igy hüvelyk újjat mozgatva még 3 mozog.

  Kedvelés

 6. Tisztelt Jogvadász.hu!

  Tanárként dolgozom egy Gimnáziumban. Egy héttel ezelőtt péntek délutánra tanár – diák focimeccset szervezett az egyik tanár kolléga, ahol kivétel nélkül tanárok és diákok vettek részt (A diákok kezdeményezték a sporteseményt). A futballmeccs nem az intézményünkben (annak telephelyén) hanem a városi sporttelepen lett lefolytatva. Az összecsapás kezdetén a bemelegítés során egy rossz passzolás során elszakadt az Achilles-ín 50%-os mértékben.
  Kérdezném Önt, hogy ez nem lehet munkahelyi baleset??
  Az intézmény, hivatalos programjában ez a rendezvény nem szerepel…

  Köszönöm válaszukat.

  Kedvelés

 7. Tisztelt Jogvadász!

  Mint kiderült időközben a sportesemény mégiscsak hivatalos része volt az aznapi diákönkormányzat által szervezett programnak.
  Ebben az esetben sem lehet munkahelyi baleset?

  Kedvelés

 8. Tisztelt Jogvadász!
  Diákmunka szövetkezeten keresztül dolgoztam a nyáron, munkakörömbe tartozott, hogy az első emeletről minden nap levigyem a bicikliket a földszintre egy viszonylag keskeny, kanyarral is rendelkező lépcsőn. Az egyik nap megcsúsztam, és biciklistől leestem. Elszakadt az egyik szalag a bokámban. A traumatológus egy hónap fekvést írt fel, száz százalékos táppénzre, amiről a papírt a háziorvos oda is adta. Az esés három hónapja volt, gyógytornára kell vele még mindig járnom, és továbbra is fájdalmaim vannak.
  A diákszövetkezet azt állítja, hogy diákmunka esetén nem jár táppénz, csak amit a biztosító kifizet. A biztosítóval olyan szerződésük van, ami szerint kórházi ellátást, és segédeszköz fizetnek ki, amit ki is fizettek.
  Tényleg nem jár munkahelyi baleset esetén táppénz a diákmunkánál?
  Előre is nagyon köszönöm a válaszát!

  Kedvelés

  1. Tisztelt Júlia! A diákmunka is ugyanolyan jogviszony, mint bármelyik másik munkajogviszony, ezért a legjobb tudomásom szerint jár utána a táppénz. Tisztelettel: Dr. Aukszi Tamás

   Kedvelés

 9. Tisztel Jogvadász! Munkahelyen az ügyfélszolgálaton dolgozó munkatársat aki az ügyfélnek egy számára negatív elbírálású dokumentumot adott át, az ügyfél munkaidőn kívül az utcán ezért bosszúból bántalmazott. Szeretném megkérdezni ez munkabalesetnek minősülhet-e, baleset-e egyáltalán és üzemi baleseti táppénz adható-e érte. Válaszát köszönettel!

  Kedvelés

  1. Tisztelt Kapás Éva! Ez véleményem szerint nem minősül balesetnek, hanem a sérül nagyságától függően büntetőjogi (vagy szabálysértési) felelősségre vonás lehet a következmény (esetleg sérelemdíj). Tisztelettel: Dr. Aukszi Tamás

   Kedvelés

 10. Tisztelt jogvadász ! Munkából hazafelé menet elektromos biciklivel közlekedtem ás egy autó elütött és ott hagyott ,Rendőrség és Mentő is kin volt a Kórházba szállítottak agyrázkódást kaptam Nov- 2-mentem dolgozni és közölték hogy nem munkahelyi baleset mert aszt mér rég eltörölték , én úgy tudom hogy munkahelyi balesetnek minősül (úti-baleset ) eben szeretnék tanácsot kérni . Várom válaszát. Köszönettel Kovalcsikné Bartha Mária !

  Kedvelés

  1. Tisztelt Kovalcsikné Bartha Mária! A munka balesetet nem törölték el, azonban nem tekinthető munkavégzéssel összefüggésben bekövetkező munka balesetnek az a baleset, amely a sérültet a lakásáról a munkahelyére, illetve a munkahelyéről a lakására menet közben éri. Ebben az esetben üzemi balesetről beszélünk. Tisztelettel: Dr. Aukszi Tamás

   Kedvelés

   1. Üdvözletem ! 2018 január 10-én saját gépkocsimmal munkába menet balesetet szenvedtem ,nem saját hibámból . Egy elszabadult hátaslóval ütköztem este 1706p-kor . Kocsi totálkáros ,2.nyakcsigolyám eltörött ,másfél hónapja viselem a nyak tartására rendelt HELO fixatüert ! Több százezres jövedelem kiesésem ,gyógyszerek ,eszközök vásárlása,és írtózatos kín már 40 napja ! Öregségi saját jogú nyugdíjasként dolgoztam teljes munkaidőben 60000huf mellet . Mi lehet a követelésem az állat gazdájával szemben ,amiért az a szegény “pára kivágtatott a karámot átugorva az úttestre ? Esetleges válaszát várva,tisztelettel id. Szemán András Sándorfalva-

    Kedvelés

 11. Tisztelt Jogvadász! Segítségét kérném, hogy a lenti eset munkabalesetnek számít-e? A munkavégzéshez kötelező a cég által biztosított (és kizárólag az használható) munkavédelmi bakancs, mely több helyen is feltörte párom lábát. A folyamatos munkavégzés miatt, a hólyagok közül néhány elfertőződött. Háziorvosi majd sebészeti ellátás és gyógyszeres kezelés is történt, jelenleg táppénzen van. Kérdés, hogy ez munkabaleset-e (hisz munkavégzés közben, a munkával összefüggésben történt) és 100% táppénz igényelhető-e és hogyan kell bejelenteni? Köszönettel: Erika

  Kedvelés

Hozzászólások

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s